Skip to main content

Praktické nástroje pro organizaci nakládání s odpady ve zdravotnictví

workshop pro odbornou veřejnost * Liberec, 29.-30. 3. 2023

Klíčová slova
udržitelnost zdravotní péče odpady HIA LCA HTA ISOH

Děkujeme lektorům i účastníkům za oboustranně inspirující odborné prostředí workshopů.

 • Ve dvou dnech se zapojilo celkem 37 odborníků z praxe a 5 lektorů.

 • Všichni účastníci obdrželi certifikát potvrzující absolvování workshopu.

 • Zajímá Vás tato problematika? Je lépe odstraňovat odpady ze zdravotnictví levně a rychle? A nešlo by probrat nakládání s odpady s dalšími kolegy ve zdravotnickém zařízení? Nebo nalézt důvěryhodného dodavatele služeb, který vše bude řešit za nás, ale až půjde do tuhého, počítat s vysokou fakturou?

 • Pro hledání odpovědí jsem si pomohli analýzou vývoje odpadů ze zdravotní péče a rozdělením produkce odpadů dle typu zařízení.

 • Navrhli jsme rozšíření pohledu na celý odpadový cyklus - již rozhodnutí o nákupu po nabídku dostupných možností zpracování nebo odstranění odpadu.

 • Dopady na životní prostředí, ochranu zdraví a klinické výstupy jsme řešili pomocí navazujících přístupů analýzy životního cyklu (LCA), hodnocením dopadů na zdraví (HIA) a strukturovaným přístupem hodnocení zdravotnických technologií (HTA).

 • Skrze Kontrolní list stanovujeme obecný seznam požadavků na odpadové hospodářství v zdravotnickém zařízení.

 • Co je předmětem vnější kontroly a dozoru? Jak využívat volně dostupné registry a data a proč je zobrazovat v mapách? Jak digitalizovat průběžný sběr podkladů pro evidenci odpadů i pro další zaměstnance pomocí našeho volně dostupného nástroje JISPEN?

 • Nejen, že ukážeme jak nalézat odpovědi na tyto otázky, necháme Vás i prakticky vyzkoušet námi navržené nástroje, které ukazují jak hledat řešení otázek podobných a v blízké budoucnosti očekávaných.

Základní data

 • Termín: středa a čtvrtek - 29. 3. a 30. 3. 2023 - dva dny, které jsme navrhli tak, aby termínem vyhověly většině ze zájemců o téma workshopu.

 • Čas:  začátek 9:30 / konec 15:30

 • Účast je bezplatná. Účastníci si sami hradí náklady na dopravu a stravování (oběd).

 • Semináře jsou určeny pouze pro registrované účastníky. 

 • Forma workshopu prezenční.

 • Přesná adresa: Univerzitní nám. 1410, 461 17 Liberec (Mapy Google)

Praktické rady pro účastníky workshopů

 • Workshopu se můžete zúčastnit pouze na základě obdrženého potvrzení o rezervaci místa. Pokud nejpozději do pondělí 27. 3. 2023 neobržíte e-mail s potvrzením a instrukcemi, kontaktujte nás.

 • Pro praktickou část workshopu (práce v informačním systému) budou pro účastníky připraveny počítače. 

 • Místo: Liberec, kampus Technické univerzity, budova G. Více informací najdete v mapě níže.

 • Pro zajištění oběda si mohou účastníci vybrat z doporučených možností. Oběd si účastníci hradí sami. 

Co platíme my?

Nemusíte si dělat starosti s vložným za workshop. Je pro vás zdarma díky financování z grantu TA ČR

Také vás rádi pohostíme kávou a drobným občerstvením. Naplánujte si příjezd s předstihem a využijte čas k neformálním rozhovorům s kolegyněmi, kolegy a s lektorkami a lektory.

Co platíte vy?

Účastníci si sami hradí náklady na cestu, pobyt (případné ubytování) a oběd. Rádi vám doporučíme stravovací možnosti v dosahu místa konání akce.

Přehled workshopů s anotací obsahu

WS1: zaměřeno na organizaci a evidenci

 • Cílová skupina:
  - ekologové pracující pro zdravotnická zařízení a další zařízení produkující odpady ze zdravotní péče,
  - osoby odpovědné za evidenci odpadů ve zdravotnictví,
  - osoby odpovědné za řízení rizik ve zdravotnických zařízeních.

 • Maximální kapacita 18 osob.

 • Termín: středa 29. 3. 2023.

 • Stáhněte si svůj informační list s programem.

 • O čem?

  Série pracovních seminářů představí praktické nástroje pro organizaci a řízení odpadového hospodářství na základě požadavků aktuálně platné odpadové legislativy a očekávaných povinností souvisejících s řízením politiky udržitelnosti z pohledu poskytovatelů zdravotní a podobné péče.  Konkrétně představíme požadavky na provozní řád, pokyny pro nakládání s odpady ze zdravotní péče a strukturu povinných školení.

 • Dále si prakticky si vyzkoušíte

  Vytvoření účtu v aplikaci pro jednoduchý informační systém průběžné evidence (JISPEN), vytvoření jednoduché a složité šablony pro rychlé zadávání podkladů k evidenci odpadů, export zadaných dat do MS Excel a IS Envita. Práce s mapou a daty v Registru zařízení v ISOH - vyzkoušíte vyhledat vhodného provozovatele zařízení (oprávněnou osobu) v Registru zařízení a Informace o produkci a nakládání s odpady v ČR (VISOH).

WS2: zeměřeno na kontrolu a audity

 • Cílová skupina: 
  - experti krajských hygienických stanic,
  - osoby odpovědné za nakládání s odpady ve zdravotnických zařízeních,
  - odborníci dalších orgánů státní správy a samosprávy.

 • Maximální kapacita 18 osob.

 • Termín: čtvrtek 30. 3. 2023.

 • Stáhněte si svůj informační list s programem.

 • O čem?

  Zaměříme se na okruhy témat: 

  • Nástroje a postupy pro oblast činnosti kontrolních orgánů na základě aktuálně platné legislativy s přesahem do oblasti hodnocení dopadů na veřejné zdraví.
  • Stručné představíme nástroje z oblasti digitalizace evidence odpadů.
  • Přehled současné situace v oblasti produkce a nakládání s odpady v geografických souvislostech.
  • Odpady a zdravotnictví na mapě - ukázka práce s veřejně dostupnými daty z informačního systému odpadového hospodářství ISOH a s daty ÚZIS a MPSV. 

Lektoři

 • Václav Kuncl
  Odborník pro oblast podnikové ekologie a odpadového hospodářství a související legislativy.
 • Petr Grusman
  odborník na digitalizaci evidence odpadů a související legislativu
 • Jana Loosová
  ředitelka KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci
 • Julie Mokrá
  odbornice na ekonomické hodnocení zdravotních dopadů.
 • Jiří Šmída
  odborník na GIS a jeho aplikacemi v oblasti zdraví.
 • František Očenáš
  vzděláním lékař, dlouholetá praxe v oblasti řízení zdravotnických zařízení a v oblasti nakládání s odpady ze zdravotnictví z pozice oprávněné osoby.
Zveme vás na kávu?

Ale i na čaj a něco malého k zakousnutí.

Program je doplněn o přestávky na kávu, čaj a drobné občerstvení. Rádi bychom, aby se staly časem setkání s našimi odborníky, s kolegy,  kolegyněmi a přáteli. Budou připraveny před zahájením organizovaného programu, ale také po jeho skončení.

Konktakty

 • Dotazy k organizaci (příhlášky, změny termínu, ohlášení se): Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Dotazy k programu (pro koho je workshop určen, co se dozvím): Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Kde nás najdete? Jak se na místo konání workshopů dostat?

Budova G univerzitního kampusu

Workshop se odehraje v moderní univerzitní budově G. Najdete ji v univerzitním kampusu v bezprostřední blízkosti KHS Libereckého kraje. 

 • Přesná adresa: Univerzitní nám. 1410, 461 17 Liberec (Mapy Google)

 • Místo konání uvnitř budovy naleznete v 5. patře: DiGiLab (Laboratoř digitálních kompetencí Katedry geoinformatiky a didaktiky informatiky). 

  Laboratoř je ale dostupná pouze výtahem z levého křídla (vše bude označeno směrovkami).

 • Parkování: může být vzhledem k velkému vytížení kampusu komplikované, vyhraďte si dostatek času na hledání místa v okolí kampusu, a to i ve větší vzdálenosti.

 • Doprava MHD: kampus a budova G jsou nejlépe dostupné autobusy MHD č. 15 a 19 (ze zastávky na místo konání 3 minuty). Pro další informace doporučujeme např. Mapy.cz.

 • Doplňující možností MHD je tramvaj č. 2 a 3, zastávka Botanická zahrada, pěšky (trasa) na místo akce 10 minut (tramvaj od vlakového nádraží a centrální MHD stanice Fügnerova směr Lidové sady - Zoo), více viz Mapy.cz.


Mapy ke stažení

Od roku 2014 spolupracujeme s radnicí v Liberci (mapy Direction) a festivalem Anifilm na vývoji speciálních map města pro turisty a návštěvníky. Mapy si můžete stáhnout zdarma z webových stránek naší Katedry geoinformatiky a didaktiky informatiky


Kam na oběd

Rádi vám doporučíme stravovací možnosti v okolí místa konání vhodné pro obědovou pauzu.


Kde se setkáme: budova G Technické univerzity v Liberci na fotografiích