Skip to main content

Výsledky projektu

Metodiky a kontrolní list

Přehledný soupis výsledků

Jednotlivé výsledky prošly posouzením aplikačním garantem projektu. Zpřístupněny jsou ve formátu PDF, ve kterém je rovněž lze stahovat.

01
Metodika posouzení rozšířeného cyklu nakládání se zdravotnickými odpady pro zdravotnická zařízení
více...
02
Metodika postupu při zavádění třídění komunálního odpadu ve zdravotnických zařízeních v zóně pacienta a jeho návštěv
více...
03
Metodika využití přístupu Health Technology Assessment pro prevenci plýtvání ekonomickými zdroji v rozšířeném odpadovém cyklu ve zdravotnickém zařízení
více...
04
Metodika pro posouzení nakládání s odpady ve zdravotnických zařízeních z hlediska dopadů na životní prostředí přístupem hodnocení životního cyklu
více...
05
Metodika nakládání s odpady ve zdravotnických zařízeních z hlediska dopadů na zdraví pomocí metody health impact assessment
více...
06
Kontrolní list
více...
To Top