Skip to main content

Souhrnná publikace projektu aplikovaného výzkumu

Doporučená citace:

ŠMÍDA, J. (ed.), HARMAN, J., LOOSOVÁ, J., MOKRÁ, J., PRATTINGEROVÁ, J., VÁCLAVÍKOVÁ, L., VRBÍK, D., 2022. Jak přistupovat ke komunikaci epidemických a mimořádných událostí a získávat nejen prostorová data od občanů. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-601-1. doi: 10.15240/tul/002/978-80-7494-601-1. Dostupné také z: https://healthgis.tul.cz/monografie

tacr              khs