Skip to main content

Vlna DELTA: epidemiologická zpráva v příkladném infografickém zpracování určená pro komunikaci s veřejností

Doporučená citace:
VRBÍK, D., ŠMÍDA, J., PRATTINGEROVÁ, J., 2022. Covid–19 v Libereckém kraji, vlna delta řečí důležitých čísel, grafů a map. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 22 s. ISBN 978-80-7494-597-7. Dostupné také z: https://healthgis.tul.cz/delta

tacr              khs