Skip to main content

Metodické doporučení

Návrh postupu zahrnutí aspektu prostorovosti a interakce s občany a dalšími partnery do řešení epidemických a mimořádných událostí

Doporučená citace:

ŠMÍDA, J. (ed.), LOOSOVÁ, J., MOKRÁ, J., VÁCLAVÍKOVÁ, L., VRBÍK, D., 2022. Návrh postupu zahrnutí aspektu prostorovosti a interakce s občany a dalšími partnery do řešení epidemických a mimořádných událostí: Metodická doporučení [online]. Liberec: Technická univerzita v Liberci. Dostupné také z: https://healthgis.tul.cz/metodika

tacr              khs