EpiGIS

projekt aplikovaného výzkumu podpořený v programu Éta TA ČR

Technická univerzita je řešetelem projektu Řešení epidemických a mimořádných událostí zahrnutím aspektu prostorovosti se zaměřením na interakci s občany a dalšími partnery finančně podpořeného grantem z programu Éta Technologické agentury České republiky.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zefektivnit postupy epidemické surveillance a rozhodnout o opatřeních zaměřených na řešení epidemických událostí. Prostředkem k naplnění cíle budou vedle formulovaných standardů pro dotazníková šetření, jejich interpretací, vizualizací výsledků a sdílení, jejich částí zpět s veřejností, informační systém pracující nezávisle na platformě a operačním systému. Cíle bude dosaženo interdisciplinární spoluprací odborníků z oblasti humanitních, přírodních i technických věd se zásadním důrazem na roli optimalizaci postupů komunikace s občanem/obyvatelem, který má být zdrojem dat a zároveň příjemcem výsledné informace.

Období řešení

leden 2019 až prosinec 2021

Hlavní výsledky

V1: Návrh postupu zahrnutí aspektu prostorovosti a interakce s občany a dalšími partnery do řešení epidemických a mimořádných událostí

V2: Informační systém zahrnující podporu komunikace s obyvateli a dalšími partnery při řešení epidemické nebo jiné mimořádné události

V3: Workshop I: Jak přistupovat ke komunikaci epidemických a mimořádných událostí a získávat data od občanů

V4: Workshop II: Řešení epidemických a mimořádných událostí zahrnutím aspektu prostorovosti se zaměřením na interakci s obyvateli a dalšími partnery

V5: Jak přistupovat ke komunikaci epidemických a mimořádných událostí a získávat nejen prostorová data od občanů

Milníky projektu

IS COVID-19

informační nástroj epidemiologického šetření

Epidemiologické šetření musí a produkuje velké množství časoprostorových dat, které potřebují tu nejlepší možnou péči. Tedy informační systém pro jejich systematický sběr a validaci, následnou správu, vizualizaci a statistické vyhodnocení. Nástroj EpiGIS COVID-19 je informační systém upravený speciálně pro potřeby pandemie coronaviru COVID-19 v Libereckém kraji, jehož vývojem jsme urychleně reagovali na neplánovanou mimořádnou situaci. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje ho používá od března 2020.

Konference HealthGIS 2019

výměna zkušeností a porozumění potřebám jsou klíčem k úspěchu aplikovaného výzkumu

Konference s mezinárodní účastí a reprezentativním zastoupení českých epidemiologů, kteří diskutovali roli digitálních technologií a především GIS pro jejich práci.