Skip to main content

EpiGIS: řešení epidemických a mimořádných událostí zahrnutím aspektu prostorovosti se zaměřením na interakci s občany a dalšími partnery

Projekt aplikovaného výzkumu podpořený v programu Éta TA ČR

Stručně o projektu

Technická univerzita je řešetelem projektu Řešení epidemických a mimořádných událostí zahrnutím aspektu prostorovosti se zaměřením na interakci s občany a dalšími partnery finančně podpořeného grantem z programu Éta Technologické agentury České republiky.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zefektivnit postupy epidemické surveillance a rozhodnout o opatřeních zaměřených na řešení epidemických událostí. Prostředkem k naplnění cíle budou vedle formulovaných standardů pro dotazníková šetření, jejich interpretací, vizualizací výsledků a sdílení, jejich částí zpět s veřejností, informační systém pracující nezávisle na platformě a operačním systému. Cíle bude dosaženo interdisciplinární spoluprací odborníků z oblasti humanitních, přírodních i technických věd se zásadním důrazem na roli optimalizaci postupů komunikace s občanem/obyvatelem, který má být zdrojem dat a zároveň příjemcem výsledné informace.

Období řešení leden 2019 až duben 2022

Spolupráce

Spoluřešitel

Společnost Coffee Workers s.r.o.

Aplikační garant projektu

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Další partneři

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové


Milníky projektu

Konference HealthGIS 2021-2022

mezinárodní aplikační konference pro experty v oboru veřejného zdraví

Dvě desítky referátů v hybridním formátu konference (prezentace online i prezenčně). Představení zahraničních zkušeností (Dánsko, Nizozemí, Německo) i těch českých, akademických i praktických. Hlavní téma konference komunikace odborníků s veřejností a digitální nástroje v krizovém řízení epidemie s reflexí zkušeností z epidemie covid-19.

Konference HealthGIS 2019

výměna zkušeností a porozumění potřebám jsou klíčem k úspěchu aplikovaného výzkumu

Konference s mezinárodní účastí a reprezentativním zastoupení českých epidemiologů, kteří diskutovali roli digitálních technologií a především GIS pro jejich práci.

IS EpiGIS covid-19

informační nástroj epidemiologického šetření specializovaná na sledování případů nemoci covid-19 v Libereckém kraji

Epidemiologické šetření musí a produkuje velké množství časoprostorových dat, které potřebují tu nejlepší možnou péči. Tedy informační systém pro jejich systematický sběr a validaci, následnou správu, vizualizaci a statistické vyhodnocení. Nástroj EpiGIS COVID-19 je informační systém upravený speciálně pro potřeby pandemie coronaviru COVID-19 v Libereckém kraji, jehož vývojem jsme urychleně reagovali na neplánovanou mimořádnou situaci. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje ho používá od března 2020.

tacr              khs