Skip to main content

Konference HealthGIS 2021-2022 skončila

Více, než sedmdesát účastníků v sále a čtyřicet online.

Tři předkonferenční workshopy, 90 účastníků.

Osmnáct referátů, z toho čtyři zahraniční hosté z Dánska, Nizozemí, Německa a Srbska. 

Dvoudenní konference skončila. Děkujeme za vaši účast a přejeme šťastnou cestu domů.

Okamžiky z konference

Důležité informace


Do začátku konference zbývá

dní
:
hod
:
min
:
s

Sledujte i nadále naše konferenční webové stránky.

Proč? Protože postupně doplníme abstrakty i vybrané záznamy přednášek, které si díky tomu můžete v záznamu a v pohodlí domova připomenout.

Termín a místo

  • Datum: 7. a 8. 4. 2022

  • Místo: Technická univerzita v Liberci, Budova G, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec

Online stream

Konferenci (pouze páteční program) bylo možné sledovat také online. Záznam vybraných referátů se souhlasem přednášejících nyní zpracováváme a připravujeme k uveřejnění.

Kde nás najdete? Jak se na místo konání workshopů dostat?

  • Přesná adresa: Univerzitní nám. 1410, 461 17 Liberec (Mapy Google)

  • Parkování: může být vzhledem k velkému vytížení kampusu komplikované, vyhraďte si dostatek času na hledání místa v okolí kampusu, a to i ve větší vzdálenosti.

  • Doprava MHD: kampus a budova G jsou nejlépe dostupné autobusy MHD č. 15 a 19 (ze zastávky na místo konání 3 minuty). Pro další informace doporučujeme např. Mapy.cz.

  • Doplňující možností MHD je tramvaj č. 2 a 3, zastávka Botanická zahrada, pěšky (trasa) na místo akce 10 minut (tramvaj od vlakového nádraží a centrální MHD stanice Fügnerova směr Lidové sady - Zoo), více viz Mapy.cz.

Budova G univerzitního kampusu

Celá akce HealthGIS se odehraje v moderní univerzitní budově G. Najdete ji v univerzitním kampusu v bezprostřední blízkosti KHS Libereckého kraje. 


Téma konference

Veřejné zdraví a instituce, které o něj pečující, se v uplynulých dvou letech díky pandemii covid-19 setkávali s novými zkušenostmi. Ty přicházely díky velké dynamice a intenzitě epidemie, stejně jako v souvislosti s provázáním protiepidemických opatření s celospolečenskými tématy. Krajské hygienické stanice v České republice se staly jedním z ústředních míst krizového řízení. A tím i místy, kde se pozitivní a negativní zkušenosti prolínaly. 

Věříme, že znalosti, zkušenosti a vzájemná spolupráce odborníků může vést k efektivnějšímu používání prostorových dat orgány veřejného zdraví a dalšími organizacemi v oblastech zdravotnictví a krizového řízení. 

Setkejte se s lidmi podobných odborných zájmů. Najděte své budoucí spolupracovníky. 

Vyberte si svůj předkonferenční seminář vedený odborníky. 

Vize konference

K jaké změně by ráda konference příspěla?

Pokoušíme se přispět k dílčím proměnám oblasti ochrany veřejného zdraví v ČR vnášením nových témat spojených nejen s digitalizací.

Mise konference

Co je posláním konference?

Konferencí vytváříme prostor pro výměnu zkušeností a propojení odborníků. 

Záštitu převzali

  • prof. RNDr. Jan Picek, CSc., děkan Fakuty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci 

  • prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, děkan Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci

  • Martin Půta, hejtman Libereckého kraje

S podporou

tacr              khs