Skip to main content

Termín a místo

10. a 11. 9. 2019 | Technická univerzita v Liberci, Budova G, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec

Konferenční prostor: budova G Technické univerzity v Liberci, 3. patro, malá aula (č. 312).
Přístup: z Univerzitního náměstí (pro parkující v ulicích Husova, Studentská a Bendlova a pro přijíždějící MHD na zastávku Technická univerzita; přístup do přízemí k výtahům do 3. patra) nebo z ulice Boční (přístup z venkovního prostoru přímo do třetího patra, kde se nachází konferenční prostory).
Konferenční prostory a cesty k nim budou označeny.

Poslání konference

Výměna zkušeností odborníků v oblasti ochrany veřejného zdraví, zdravotnictví a geoinformatiky  v jejich práci s daty a metodami analytického zpracování, vizualizací a sdílení s cílem podpořit implementaci GIS do zdravotnické a hygienické praxe. Konference nabídne interdisciplinární diskuzi a výměnu zkušeností a námětů pro budoucí aplikované výzkumy.

Pro koho je konference určena?

Experti ochrany veřejného zdraví

Experti v oblasti práce se zdravotnickými daty

Geoinformatici

Kartografové

Geografové

Hygienici

Vědci

Úředníci

Témata konference

Geografický prostor má významný vliv na podporu a ochranu veřejného zdraví. Konferencí vytváříme prostor pro výměnu zkušeností a propojení odborníků. Věříme, že znalosti, zkušenosti a vzájemná spolupráce odborníků může vést k efektivnějšímu používání prostorových dat orgány veřejného zdraví a dalšími organizacemi v oblastech zdravotnictví a krizového řízení.

Prostor a zdraví

Prostorová epidemiologie

Ochrana veřejného zdraví

Veřejná správa

Zdravotnická data

Mapy a vizualizace

Sdílení dat a komunikace

Vzdělávání

Záštitu převzali

 • doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor Technické univerzity v Liberci

 • prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., náměstek pro zdravotní péči ministra zdravotnictví

Programový výbor

 • prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

 • Assic. Prof. Dr. Gabriel Guliš, Syddansk Universitet (University of Southern Denmark)

 • doc. Ing. Jiří Horák, Dr., Ostravská univerzita

 • Ing. Jana Loosová, Ph.D., Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

 • prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., ministerstvo zdravotnictví

 • Doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D., Technická unverzita v Liberci

 • Mgr. Jiří Šmída, Ph.D., Technická unverzita v Liberci

 • prof. Ing. Václav Talhofer, CSc., Univerzita obrany Brno

 • MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D., Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Organizační výbor

 • Ing. Pavel Junek, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

 • Ing. Jana Loosová, Ph.D., Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

 • Mgr. Adam Pátek, Technická univerzita v Liberci

 • Mgr. Jiří Šmída, Ph.D., Technická univerzita v Liberci

 • MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D., Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

 • Mgr. Daniel Vrbík, Ph.D., Technická univerzita v Liberci