Skip to main content

Program

Program konference proběhne v univerzitním kampusu: Budova G, Univerzitní náměstí, 3. patro, tzv. malá aula (č. 312). Společenský večer konference proběhne v kavárně Pošta v centru města Liberce v bezprostřední blízkosti radnice a divadla.

Pro lepší orientaci a navigaci prosím využijte konferenční interaktivní mapu.

První konferenční den | 10. 9. 2019

Předkonferenční semináře

10.00–11.15 hod.: Příležitosti digitálních technologií pro práci v terénu: mobilní GIS

11.30–12.45 hod.: Jak využívat výhody GIS a zůstat nezahlcen technologiemi: webový GIS

Registrace | 9.30–13.00 hod.

Registrace proběhne v předsálí malé auly (místnost G312, 3. patro budova G). I mimo uvedený čas bude možné po domluvě s organizačním týmem provést registraci pro později příchozí. 

Zahájení konference | 13.00–13.20 hod.

Zahájení konference s úvodním slovem pořadatelů, zaštitovatelů a  čestných hostů.

doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor Technické univerzity v Liberci

Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., náměstek pro zdravotní péči Ministerstva zdravotnictví České republiky

MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana Libereckého kraje pověřený řízením rezortu zdravotnictví

Mgr. Stanislav Měšťan, státní tajemník Ministerstva zdravotnictví České republiky

První konferenční blok | 13.20–15.10 hod.
Předsedající: Gabriel Guliš

Kávová přestávka | 15.10–15.40 hod.

Občerstvení formou studeného rautu bude podáváno v předsálí velké auly.

Druhý konferenční blok | 15.40–17.30 hod.
Předsedající: Vladimír Valenta

Společenský večer  | 18.30–21.30 hod. | Kavárna Pošta Liberec

Společenský večer v reprezentativních historických prostorách původní kavárny Pošta. Otevření pro první hosty proběhne v 18:30, přípitek a uvítání v 18:45 hod.

Druhý konferenční den | 11. 9. 2019

Konferenční snídaně| 8.30–8.55 hod.

Zahajte druhý den konference s námi malou snídaní, kterou připraví liberecká kavárna Bez konceptu.

Třetí konferenční blok | 9.00–10.50 hod.
Předsedající: Jiří Šmída

Přestávka na kávu| 10.50–11.15 hod.

Čtvrtý konferenční blok | 11.15–12.30 hod.
Předsedající: Jana Loosová

Zakončení konference | 12.40–12.50 hod.

Oběd | 12.50–13.30 hod.

Oběd se bude podávat formou studeného rautu v předsálí.

Vyhrazujeme si právo změn programu konference.

Předkonferenční semináře

10. 9. 2019, 10.00–13.00 hod.

Účastníci konference se mohou účastnit předkonferečních seminářů na téma:

1. Příležitosti digitálních technologií pro práci v terénu: mobilní GIS

Účastníci si prakticky vyzkouší používání nekomplikovaných aplikací pro chytrá zařízení (mobilní telefon, tablet) zaměřených na sběr dat v terénu. Prezentované aplikace umožňují jak zaznamenání polohy (výběrem z mapy nebo za použití GPS), tak dalších relevantních informací včetně fotodokumentace do interaktivních formulářů. Ty je možné připravit předem a nasbíraná data po návratu z terénu prohlížet a dále zpracovávat na počítači. Část semináře proběhne v terénu.

2. Jak využívat výhody GIS a zůstat nezahlcen technologiemi: webový GIS

Pro účastníky budou připraveny ukázky práce v online GIS prostředí vhodném pro práci se zdravotnickými a epidemiologickými daty. Na krátkých příkladech si vyzkouší prezentovaná řešení, aby posoudili jejich efektivitu a srozumitelnost. Toto řešení vyžaduje jen základní znalosti práce v GIS a na počítači.

Semináře budou probíhat praktickou formou ukázek práce s technologiemi, kapacita seminářů je omezena a účastníci konference se přihlašují do seminářů společně s registrací na konferenci. Semináře budou začínat v časech 10.00 a 11.45 hod., lze se zúčastnit jednoho či obou seminářů. Pro účastníky konference je účast na semináři zdarma.