Skip to main content

Pokyny pro přednášející

Děkujeme všem aktivním účastníkům konference za přihlášení jejich odborného referátu. Věnujte pozornost základním pokynům pro přednášející.

  1. Přednášející má na prezentaci čas odpovídající programu. Přednášky klíčových řečníků mají vyhrazen čas v délce 30 minut. Přednášky v bloku zkušeností krajských hygienických stanic pak 10 minut. Prosíme, dodržte časový limit. V opačném případě krátíte čas na prezentace ostatních přednášejících, na diskuzi a na přestávku na kávu. 
  2. V prezentaci se soustřeďte výhradně na nejdůležitější sdělení (cíl a výsledky), které podnítí konstruktivní diskusi. Ostatní informace lze uvést v diskusi, která bude vždy na závěr příslušného konferenčního bloku.
  3. Prezentaci nahrajte u obsluhy v přednáškovém sále nejpozději 15 minut před začátkem příslušné programového bloku. Prosíme ale přednášející, aby k odeslání prezentace využili elektronický formulář.
  4. Prezentace musí být v některém z uvedených formátů: PPT, PPTX, ODP, PDF.
  5. Poměr plátna/obrazu je 16:9. Ve svých prezentacích prosím zvolte tento formát. Např. v programu MS PowerPoint najdete nastavení poměru stran plátna na záložce Návrh pod nástrojem Velikost snímku.
  6. Prezentace se budou spouštět ze stolního počítače, použití vlastního notebooku nebude možné.
  7. V případě, že potřebujete k prezentování vlastní tablet nebo vizualizér, je nutné do 31. 8. informovat organizátory.

Konferenční termíny

1. 7. 2019 1. 6. 2019: přihláška abstraktů příspěvků a posterů

9. 7. 2019 21. 6. 2019: vyrozumění o rozhodnutí o přijetí konferenčního příspěvku

10. 7. 2019: druhý konferenční cirkulář s podrobným programem konference

Konferenční poplatky

 

základní výše poplatku 

přednášející a studenti 

autoři posterů 

 1. 7. 2019 1. 6. 2019 (úhrada poplatku do 5. 7. 2019)  1 800 Kč 1 500 Kč  1 650 Kč 
10. 8. 2019 31. 7. 2019 (úhrada poplatku do 12.  8. 2019) 2 000 Kč 1 700 Kč 1 850 Kč
 4. 9. 2019 (úhrada poplatku převodem do 6. 9. 2019)  2 300 Kč 2 000 Kč  2 150 Kč 

 

V ceně konferenčního poplatku je zahrnuto: konferenční materiály, společenský večer, občerstvení. | V ceně konferenčního poplatku není zahrnuto: náklady na ubytování a dopravu.

Ubytování

Účastníkům akce doporučujeme ubytování v univerzitním hotelu Unihotel v centru města. Pro tento účel je v hotelu rezervováno omezené množství dvoulůžkových pokojů. Rezervaci si musí účastníci provést sami na kontaktech uvedených na http://www.unihotel.cz/kontakty/ nejpozději do 27. 8. 2019. Při rezervování ubytování uveďte název konference. Náklady na ubytování si hradí účastníci.

Příjezd a parkování

Příjezd hromadnou dopravou je nejsnazší přímými autobusy z Prahy na zastávku Liberec-Fügnerova. Dále MHD - BUS č. 15 a 19 na zastávku Technická univerzita. V případě příjezdu na vlakové či autobusové nádraží využijte tramvajového spojení č. 3 a 2 směr Lidové sady-ZOO s přestupem na zmíněné autobusy na terminálu MHD Fügnerova.

Parkování je možné zdarma na ulici Husova nebo na vyhrazených místech v kampusu univerzity. Vzhledem k většímu množství paralelně probíhajících akcí v univerzitním kampusu doporučujeme příjezd s předstihem. Parkování může být problematické.

Wi-Fi

V prostoru budovy je možné připojit se k internetu pomocí Wi-Fi sítě eduroam. Pro účastníky mimo akademickou sféru bude k dispozici také konferenční síť (informace získáte při registraci).

Referáty

Vybrané referáty budou se souhlasem autorů účastníkům semináře k dispozici v den akce nebo elektronicky na webu akce.