Skip to main content

Ochrana veřejného zdraví a GIS – Liberec 10. 9. 2018

10.00 zahájení s úvodním slovem

Blok 1 – zdroje geodat a jejich současné zpracování v rámci hygienické služby

10.15–12.00

12.00–12.45 přestávka na oběd 

Blok 2 – příklady dobré praxe krajských hygienických stanic

12.45–14.00

14.00–14.30 přestávka na kávu

Blok 3 – ochrana veřejného zdraví a GIS: diskuse u kulatého stolu, závěry a doporučení

14.30–15.30

  • bariéry implementace GIS v práci OOVZ a jejich možné řešení

  • priority z hlediska postupných kroků řešení

  • spolupráce krajských hygienických stanic a dalších subjektů jako současná i budoucí cesta

  • závěry a doporučení

Závěr odborného semináře

16.00–16.10