Skip to main content

Konferenční termíny

Registrace na konferenci již není možná pro naplnění kapacity. Celou konferenci ale bude možné sledovat online a následně ze záznamů uveřejněných po skončení akce na této webové stránce.

Nejzazší termín pro registraci na konferenci: 
28. 3. 2022.

Přihlášky na workshopy mohou být po vyčerpání kapacity uzavřeny již před tímto termínem. 

Doporučujeme registraci neodkládat.

Konferenční poplatky

Účast na konferenci je bezplatná.

Organizační náklady jsou hrazeny z grantu TAČR TL02000328 | Řešení epidemických a mimořádných událostí zahrnutím aspektu prostorovosti se zaměřením na interakci s občany a dalšími partnery.

tacr              khs