Termín a místo

19. 11. 2019 | Krajský úřad Libereckého kraje, ulice U Jezu, Liberec

Témata konference

1. blok: Výskyt legionel v ČR a ve světě

RNDr. Vladimír Drašar, Národní referenční laboratoř pro legionely

MUDr. Irena Martínková, KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, Technická univerzita v Liberci

2. blok: Legionely v teplých vodách — zkušenosti KHS, odběry vzorků teplých vod

3. blok: Postup epidemiologického a environmentálního šetření, aplikace GIS

4. blok: Příklady dobré praxe, možnosti řešení, diskuze.

Záštitu převzali

 • Mgr. Eva Gottvaldová, hlavní hygienička ČR

 • doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor Technické univerzity v Liberci

 • MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana Libereckého kraje

Programový výbor

 • MUDr. Pavel Březovský, MBA, ředitel Státního zdravotního ústavu v Praze

 • prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, děkan Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci

 • RNDr. Vladimír Drašar, vedoucí Národní referenční laboratoře pro legionely

 • MUDr. Irena Martínková, ředitelka protiepidemického odboru, KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

 • MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D., ředitel Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Organizační výbor

 • Ing. Jana Loosová, Ph.D., KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci

 • MUDr. Jana Prattingerová, KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci

 • Mgr. Blanka Ptáčková, Krajský úřad Libereckého kraje

 • Mgr. Jiří Šmída, Ph.D., Technická univerzita v Liberci

 • MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D., KS Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Konferenci pořádají a spolupořádají

logo khs   logo tul

Odborný partner konference

ČLS logo