MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.,

ředitel Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

proděkan Fakulty zdravotnických studií
a

prof. RNDr. Jan Picek, CSc.,

děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci

zvou na odborný seminář na téma

 

Ochrana veřejného zdraví a GIS

pořádaný pod záštitou Mgr. Evy Gottvaldové, hlavní hygieničky ČRMísto a datum

pondělí 10. 9. 2018, 10–16 hod.

Technická univerzita v Liberci, Univerzitní náměstí, Liberec, budova G, 3. patro, místnost 312  Pracovní seminář se pokusí zodpovědět následující otázky

Mohou metody a prostředky GIS zefektivnit sběr a vyhodnocení dat v oblasti veřejného zdraví a zdravotnictví?

Mohou data těchto oborů vizualizovaná v mapách představovat zdroj nových informací využitelných pro další řízení zdravotních rizik?

Lze využít GIS v rámci strategického a zdravotně-politického plánování?

 

 

pořádání akce podpořili